Wykonaj badania gleb oraz gruntów

Skontaktuj się z nami
Dowiedz się więcej

Badania środowiska gruntowo-wodnego | Ocena zanieczyszczeń powierzchni ziemi

Kim jesteśmy i co oferujemy?

O nas

Jesteśmy światowym liderem w dziedzinie inspekcji, weryfikacji, badań oraz certyfikacji. Nasza spółka została założona w 1878r, a obecnie zatrudniamy ponad 90 000 pracowników w 150 krajach oraz posiadamy 1300 biur i 50 laboratoriów.


Dysponujemy szeroką siatkę placówek badawczych na terenie Polski. Dzięki temu możemy pomagać firmom działać uczciwie i zgodnie z przepisami prawa (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016r w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi). Jako akredytowane laboratorium oferujemy badania jakości gleb i gruntów na terenie całej Polski.


Nasza fachowa i doświadczona kadra zapewnia wsparcie na każdym etapie realizacji projektu. Odwierty wykonujemy wiertnicą mechaniczną odpowiednią do warunków terenowych, pod nadzorem uprawnionego geologa, a pobory i analizy próbek są objęte akredytacją PCA (AB 313). Wynikiem naszej pracy jest opracowanie określające stopień zanieczyszczenia gruntu oraz wskazanie ewentualnych dalszych działań.

Podstawowy zakres analiz

Oferta

As, Ba, Cr, Sn, Zn, Cd, Co, Cu, Mo, Ni, Pb, Hg

Metale i metaloid

Suma węglowodorów C12-C35

składników frakcji oleju

Wodoprzepuszczalność

współczynnik filtracji

cyjanki wolne i związane, lotne związki organiczne, chlorobenzeny, chlorofenole, pestycydy niechlorowe, PCB, pestycydy chloroorganiczne, fenol, krezole, ftalany

Dodatkowe analizy

Suma węglowodorów C6-C12

składników frakcji benzyn

Węglowodory aromatyczne

benzen, etylobenzen, toluen, ksyleny, styren

Węglowodory aromatyczne

wielopierścieniowe

benzo(a)antracen, dibenzo(a.h)antracen, benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-c,d)piren, naftalen, antracen, chryzen

Realizacja badań obejmuje

Współpraca

Wykonanie map

Ustalenie zakresu badań

Ustalenie punktów poboru

Pracę zespołu wiertniczego

Pobranie próbek

Badanie próbek

Interpretację wyników

Dalsze zalecenia

Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły

Wypełnij formularz

Dlaczego warto wykonać analizy?

Cel badań

Icon

W celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (Prawo Ochrony Środowiska)

Icon

W celu sprawdzenia zanieczyszczenia terenu przed podjęciem decyzji o zakupie lub dzierżawie

Icon

W celu zabezpieczenia przed rozpoczęciem działań nad nowo planowaną inwestycją

Icon

W celu udokumentowania czystości terenu przed podjęciem decyzji o sprzedaży lub dzierżawie

Icon

W ramach raportów początkowych oraz końcowych dla instalacji IPPC (zgodnie z ustawą)

W celu sporządzenia rejestru historycznego zanieczyszczenia gruntu (zgodnie z ustawą)

Icon

Wypełnij formularz

Skontaktuj się z nami

Zostaw swoje dane - oddzwonimy, aby przedstawić szczegółowe warunki współpracy